Health Technology Assessment of Medical Devices. (WHO Medical Device Technical Series) / (Greek translation) Αξιολόγηση τεχνολογιών υγείας στα ιατροτεχνολογικά προϊόντα. (Τεχνική σειρά για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα - Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας)
(2011; 40 pages) [Chinese] [English] [French] [Spanish]

Greek translation was published by Institute of Biomedical Technology (‎INBIT)‎, Greece.

Resumen

Η Αξιολόγηση Τεχνολογιών Υγείας (ΑΤΥ) έχει αναδειχθεί σε σημαντικό εργαλείο για την υποστήριξη των βασικών λειτουργιών ενός αποτελεσματικού παγκόσμιου συστήματος υγείας. Απαιτούνται δράσεις από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) και άλλες διεθνείς οργανώσεις υγείας για την υποστήριξη των περιφερειακών και εθνικών πρωτοβουλιών που στοχεύουν στην προώθηση της ΑΤΥ στις αναπτυσσόμενες χώρες και αναδυόμενες οικονομίες (δηλαδή στις χώρες που είναι σε διαδικασία ταχείας ανάπτυξης και βιομηχανοποίησης). Το παρόν άρθρο περιγράφει μια προσέγγιση για το πώς μπορούν οι διάφοροι παράγοντες της διεθνούς κοινότητας να συνεργαστούν για την προώθηση της γνώσης και της αποτελεσματικής υιοθέτησης της αξιολόγησης τεχνολογιών υγείας σε τοπικό επίπεδο.

Η ΑΤΥ είναι η συστηματική εκτίμηση των ιδιοτήτων, των επιδράσεων ή/και των επιπτώσεων των τεχνολογιών υγείας. Βασικός σκοπός της είναι η ενημέρωση της χάραξης πολιτικής που συνδέεται με την τεχνολογία στον τομέα της υγειονομικής φροντίδας, ώστε να βελτιώνεται η υιοθέτηση οικονομικά αποδοτικών νέων τεχνολογιών και παράλληλα να αποτρέπεται η υιοθέτηση τεχνολογιών αμφιβόλου αξίας για το σύστημα υγείας. Η ΑΤΥ είναι μία από τις τρεις συμπληρωματικές λειτουργίες που διασφαλίζουν την κατάλληλη εισαγωγή και χρήση των τεχνολογιών υγείας. Τα άλλα δύο στοιχεία είναι αφενός ο κανονισμός, που αφορά την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα, καθώς και την αξιολόγηση όλων των σημαντικών, σκόπιμων και μη, συνεπειών της χρήσης της τεχνολογίας, και αφετέρου η διαχείριση, η οποία σχετίζεται με την προμήθεια και τη συντήρηση της τεχνολογίας κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής της. Η απόδοση των συστημάτων υγείας ενισχύεται όταν οι διασυνδέσεις και οι ανταλλαγές μεταξύ αυτών των στοιχείων διαφοροποιούνται σαφώς αλλά αλληλοϋποστηρίζονται.

Αυτό το άρθρο ενσωματώνει την αξιολόγηση τεχνολογιών υγείας στο πλαίσιο του ΠΟΥ για τεκμηριωμένη χάραξη πολιτικής. Τα συστήματα υγείας ενδυναμώνονται όταν η ΑΤΥ ενσωματώνεται στους ανθρώπινους και υλικούς πόρους, στα δεδομένα, τη διαφανή διαδικασία λήψης αποφάσεων και χάραξης πολιτικής, και συνδέεται με το συνολικό όραμα για ισότητα και λογοδοσία. Η ορθή διοίκηση μπορεί να βασιστεί στην αξιολόγηση τεχνολογιών υγείας για τη χάραξη μιας πολιτικής που θα είναι υπόλογη στον λαό για τις αποφάσεις της.

Documentos relacionados
 
El Portal de Información - Medicamentos Esenciales y Productos de Salud de la OMS fue diseñado y es mantenido por la ONG Human Info. Última actualización: le 1 diciembre 2019