Het Nationaal Geneesmiddelenbeleid (National Medicines Policy), 2005 - 2008 - Suriname
(2005; 13 pages)

Resumen

In Suriname wordt sedert de jaren tachtig een geneesmiddelenbeleid gevoerd op basis van de principes van de "Essential Drug Policy" zoals gedurende de laatste 25 jaar door de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) wordt aanbevolen. Dit komt ondermeer tot uiting in het gebruik van de Nationale Geneesmiddelen- klapper (NGK), die sedert de invoering in de jaren tachtig regelmatig is bijgesteld. Ook zijn er sinds die tijd verschillende geneesmiddelenprogramma’s uitgevoerd.

In 1997 is middels een uitgebreid proces van consultatie en overleg met alle betrokken partijen in de gezondheidszorg een concept geneesmiddelenbeleid geformuleerd en aangeboden aan de toenmalige Minister van Volksgezondheid.

In 1999 is in CARICOMverband een Draft Model National Drugs Policy ontwikkeld en rondgestuurd naar alle lidlanden.

De WHO Medicines Strategy 2000 – 2003 noemt de ontwikkeling en implementatie van een nationaal geneesmiddelenbeleid voor elk van haar lidlanden een eerste prioriteit. Momenteel is er in 66 van de 151 aan WHO rapporterende landen een officieel aanvaard nationaal geneesmiddelenbeleid, terwijl in 36 landen hieraan wordt gewerkt.

Bovengenoemde internationale ontwikkelingen en de in gang gezette processen om te komen tot hervorming van de gezondheidszorg, hetgeen is vastgelegd in de Beleidsnota 2000 - 2005, heeft geleid tot het inzicht, dat het geneesmiddelenbeleid de komende jaren zal moeten worden herzien. Dit zal dan ook worden opgenomen als activiteit met topprioriteit in het volgende geneesmiddelenprogramma dat de periode van 2002 tot en met 2005 zal behelzen. Deze herziening zal echter niet later dan in 2003 moeten zijn afgerond. Tot die tijd zal "Het Geneesmiddelenbeleid van Suriname", dat hier wordt gepresenteerd, gelden.

 
El Portal de Información - Medicamentos Esenciales y Productos de Salud de la OMS fue diseñado y es mantenido por la ONG Human Info. Última actualización: le 1 diciembre 2019