Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainynas, 2012 - Lithuania (Compensated Price List of Medicinal Products, 2012) - Lithuania
(2012; 246 pages)

Abstract

Dėl 2012 M. Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo.

2012 m. kovo 12 d. Nr. V-187

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo (Žin., 1996, Nr. 55-1287; 2002, Nr. 123-5512; 2005, Nr. 67-2402) 10 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo (Žin., 2006, Nr. 78-3056) 57 straipsnio 1 dalimi bei Ambulatoriniam gydymui skiriamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių, kurių įsigijimo išlaidos kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, bazinių kainų apskaičiavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 13 d. nutarimu Nr. 994 (Žin., 2005, Nr. 111-4048; 2009, Nr. 158-7191):

  1. Tvirtinu 2012 m. Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyną (pridedama)...
 
The WHO Essential Medicines and Health Products Information Portal was designed and is maintained by Human Info NGO. Last updated: October 29, 2018