ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (List of Approved Pharmaceuticals) - Republic of Cyprus
(2012; 1172 pages)

Abstract

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ: Παρόλο που καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξασφάλιση της πλήρους και έγκυρης ενημέρωσης του παρόνος καταλόγου, οι Φαρμακευτικές Υηρεσίες δεν φέρουν καμία ευθύνη για λάθη που προέκυψαν τόσο για Φαρμακευτικά Προϊόντα, όσο και για τα πληροφοριακά στοιχεία τους. Παρακαλούνται οι αναγνώστες να συμβουλεύονται την επισήμανση των φαρμακευτικών προϊόντων για την ορθή τους χρήση. Ο τρόπος διάθεσης των φαρμακευτικών προϊόντων αναφέρεται στο Επικυρωτικό Διάταγμα του 2009 για τον Πίνακα Φαρμακευτικών Προϊόντων που χρειάζονται συνταγή, το οποίο τροποποιείται περιοδικά. Οι Φαρμακοποιοί πρέπει να συμβουλέυονται τον πιο πάνω Πίνακα, πριν τη διάθεση φαρμακευτικών προϊόντων στο κοινό. Ο εν λόγω πίνακας βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών.

DISCLAIMER: Despite all possible efforts to ensure the complete and updated version of this document, Pharmaceutical Services are not responsible for any mistakes or omissions which may arise for any pharmaceutical product or their information. The readers are advised to consult the medicinal product´s labeling for its correct use. The classification of the medicinal products regarding the way of dispensing (prescription or not) is listed in the Confirmatory Decree which is updated periodically. Pharmacists must consult the above Table prior to dispensing the medicinal products to the public. Τhe Table can be found on the Pharmaceutical Services website

 
The WHO Essential Medicines and Health Products Information Portal was designed and is maintained by Human Info NGO. Last updated: December 6, 2017