Lista Medicamentelor Esenţiale - Moldova. (Conform Listei Medicamentelor Esenţiale model OMS, ediţia a 16-ea a. 2010 şi recomandărilor specialiştilor principali de profil ai Ministerului Sănătăţii)
(2011; 19 pages)

Abstract

Despre modificarea anexei nr.2 la ordinul, Ministerului Sănătăţii nr. 162 din 23 aprilie 2007, "Cu privire la aprobarea Regulamentului şi Listei medicamentelor esenţiale".

În temeiul Politicii de stat în domeniul medicamentului aprobate prin Hotărîrea Parlamentului nr.1352-XV din 03 octombrie 2002, a Legii cu privire la medicamente nr.1409-XIII din 17 decembrie 1997 cu modificările şi completările ulterioare, în scopul asigurării utilizării raţionale a medicamentelor şi în temeiul punctului 8 al Hotărîrii Guvernului nr. 777 din 29.11.09 "Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia", emit prezentul ordin:

1. Anexa nr.2 la ordinul Ministerului Sănătăţii nr.162 din 23 aprilie 2007 "Cu privire la aprobarea regulamentului şi listei medicamentelor esenţiale" se expune în variantă nouă, conform anexei.

2. Conducătorii instituţiilor medico-sanitare publice de toate nivelurile, Agenţia Medicamentului vor asigura promovarea Listei medicamentelor esenţiale 2011, în scopul utilizării raţionale a medicamentului.

3. Directorul general al Agenţiei Medicamentului (dna Maria Cojocaru-Toma) va asigura plasarea pe site-ul instituţiei şi publicarea ordinului în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

4. Se abrogă ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 305 din 29 septembrie 2009 „Despre modificarea şi completarea ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 162 din 23 aprilie 2007 "Cu privire la aprobarea regulamentului şi listei medicamentelor esenţiale"

5. Controlul executării prevederilor prezentului ordin se atribuie dlui Viorel Soltan, viceministru.

 
The WHO Essential Medicines and Health Products Information Portal was designed and is maintained by Human Info NGO. Last updated: December 6, 2017