NGK


Abstract

Voor u ligt de 4de editie van de Nationale Geneesmiddelenklapper (NGK).

Hoewel het aanpassen van de Klapper een doorlopend proces is, kunnen uit het oogpunt van efficiëntie wijzigingen in de NGK niet frequent tot een geheel nieuwe uitgave leiden. Sinds de derde editie in 1997 het licht zag, zijn tweemaal aanvullingen, correcties en doorhalingen van geneesmiddelen gepubliceerd. Mogelijkheden om de NGK via het internet beschikbaar te stellen zullen op korte termijn benut worden. Daarmee zal de tijd die verloopt tussen aanname van een wijziging in de NGK en het bekend worden daarvan aanmerkelijk worden bekort.

Deze editie van de NGK kwam wederom tot stand met medewerking van verscheidene artsen en apothekers. Hun inbreng werd aangeleverd via de leden van de NGKcommissie, welke bestaat uit de artsen Mildred Lie Hon Fong (voorzitter), Dharma Gangaram Panday, Frank Bueno de Mesquita, kinderarts, Stephen Vreden, internist en de apothekers Norma de Vries-Smit, Vinoj Sewberath Misser en Frank Lieveld. Voor het opnemen van een geneesmiddel in de Klapper heeft de Commissie de WHOcriteria gebruikt: betrouwbare gegevens van middelen die voorzien in de gezondheidszorgbehoeften van het overgrote deel van de bevolking moeten uit klinische studies m.b.t. hun effectiviteit en veiligheid blijken; de voordelen van het middel in relatie tot de prijs moeten worden meegewogen. Daartoe raadpleegde de Commissie wetenschappelijke literatuur; farmacologische, farmacotherapeutische handboeken en in Suriname algemeen aanvaarde behandelprotocollen werden bestudeerd.

De behoefte aan een Surinaams geneesmiddelenformularium is groot. Zolang daarin niet is voorzien zullen in de NGK aanwijzingen voor het gebruik van sommige geneesmiddelen een belangrijke hulp blijven. In deze editie is er voor gekozen om die middelen onder een apart kopje tegen een grijze achtergrond te vermelden. Achterin deze uitgave is een lijst opgenomen van "Bijzondere Essentiële Geneesmiddelen". De kosten voor deze middelen worden, als aan speciale voorwaarden is voldaan, door de publieke verzekeraars gedekt.

 
The WHO Essential Medicines and Health Products Information Portal was designed and is maintained by Human Info NGO. Last updated: August 29, 2014