Soodusravimite loetelu, 2012 - Eesti Medicines Covered by the Estonian Reimbursement List 2012
(2012; 120 pages)

Abstract
Soodusravimid: Ravimite soodustamine ehk ravimite eest täielik või osaline tasumine riiklikest vahenditest on üks meetmetest ravimite kättesaadavuse tagamisel. Soodusravimite loetellu kantud ravimite eest tasumisel osaleb Eesti Haigekassa. Soodusravimite loetelu muutmine: Soodusravimite loetelu muudetakse regulaarselt kord kvartalis (1. jaanuaril, 1. aprillil, 1. juulil ja 1. oktoobril), samaaegselt piirhindade muutmisega. Informatsiooni kavandatavate muudatuste kohta avaldame orienteeruvalt 1 kuu enne muudatuste jõustumist Ravimialaste õigusaktide ja statistika viited, Menetluses olevad eelnõud all. Jõustunud muudatused kajastuvad Sotsiaalministeeriumi poolt koostatavas kokkuvõtlikus tabelis. Uue toimeaine lisamist soodusravimite loetellu taotlevad ravimitootjad, kes plaanivad ravimi turustamist ning kes omavad enim informatsiooni uue ravimi efektiivsuse, ohutuse ja kavandatava hinnataseme kohta.
 
The WHO Essential Medicines and Health Products Information Portal was designed and is maintained by Human Info NGO. Last updated: October 29, 2018