Κατευθυντήριες oδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τη φαρμακευτική αντιμετώπιση του επίμονου πόνου σε παιδιά με διάφορες παθήσεις (WHO guidelines on the pharmacological treatment of persisting pain in children with medical illnesses)
(2012; 172 pages) [English] [Italian] [Russian] [Spanish] [Ukrainian]

Abstract

Ο πόνος στα παιδιά αποτελεί θέμα δημοσίας υγείας υψίστης σημασίας στα περισσότερα μέρη του κόσμου. Αν και τα μέσα και οι γνώσεις για την ανακούφιση του πόνου υπάρχουν, ο πόνος των παιδιών συχνά δεν αναγνωρίζεται, αγνοείται ή γίνεται ακόμη και αντικείμενο άρνησης. Οι οδηγίες αυτές αφορούν τη φαρμακευτική αντιμετώπιση του επίμονου πόνου στα παιδιά με διάφορες παθήσεις. Ως τέτοιες, αντικαθιστούν τις προηγούμενες κατευθυντήριες οδηγίες με τίτλο Αντιμετώπιση του καρκινικού πόνου και ανακουφιστική φροντίδα στα παιδιά που αναφέρονταν αποκλειστικά στον καρκινικό πόνο. Περιλαμβάνουν διάφορες κλινικές συστάσεις, καθώς και μια νέα προσέγγιση δύο σταδίων για τη φαρμακευτική αντιμετώπιση του πόνου. Οι οδηγίες αυτές επισημαίνουν ακόμη τις απαραίτητες αλλαγές πολιτικής σχετικά με τα οπιοειδή, ενώ υπογραμμίζουν τα ερευνητικά πεδία όπου θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στο μέλλον.

 
The WHO Essential Medicines and Health Products Information Portal was designed and is maintained by Human Info NGO. Last updated: December 6, 2017