Осигуравање равнотеже у оквиру законских норми о супстанцама које се контролишу: смернице за расположивост и доступност лекова који се контролишу - (Ensuring Balance in National Policies on Controlled Substances: Guidance for Availability and Accessibility of Controlled Medicines)
(2011; 86 pages) [Armenian] [Bulgarian] [English] [French] [Georgian] [Greek] [Hungarian] [Khmer] [Polish] [Russian] [Slovak] [Slovenian] [Spanish] [Turkish]

Abstract

Измењено издање „Наркотичке и психотропне дроге: успостављање равнотеже у националној политици контроле опијата: смернице за процену“, Светска здравствена организација, Женева, 2000 (WHO/EDM/QSM/2000.4). Осигуравање равнотеже у оквиру законских норми о супстанцама које се контролишу: смернице за расположивост и доступност лекова који се контролишу нуди смернице за законске норме и законодавство у вези са расположивошћу, доступношћу, приступачношћу и контролом лекова који су направљени од супстанци које су регулисане међународним конвенцијама о контроли дрога, за које ће се у наставку текста користити назив „ лекови који се контролишу“. Оне обухватају све „лекове који се контролишу“, али са посебним нагласком на есенцијалне лекове. Лекови који се контролишу играју важну улогу у неколико области медицине, укључујући терапију бола, третман опиоидне зависности, ургентно акушерство, психијатрију и неурологију.

Расположивост, доступност и приступачност лекова који се контролишу су важне теме за све државе, али су у већини њих проблематичне. Светска здравствена организација (СЗО) подстиче владе, цивилно друштво и друге заинтересоване појединце да теже ка максималном исходу планова на пољу јавног здравља који су у вези са овим лековима. СЗО сматра да је исход јавног здравља на свом максимуму (или да је "у равнотежи") када се постигне оптимум између довођења приступа рационалној медицинској примени на највиши ниво са једне, и довођења злоупотребе супстанци на најнижи ниво са друге стране. Они који уређују планове, научна заједница, цивилно друштво и остали појединци којима је контрола дрога или јавно здравље област рада или интересовања могу потенцијално да раде према овим смерницама како би осигурали бољу употребу лекова који се контролишу и да више пацијената има користи од предности које њихова рационална употреба може да пружи.

Све државе имају двоструку обавезу у вези са овим лековима на основу правних, политичких, здравствених и моралних норми. Двострука обавеза је да осигурају да ове супстанце буду доступне за медицинске сврхе и да заштите становништво од злоупотребе и зависности. Државама треба да буду циљ законске норме које ће на крају остварити оба циља; другим речима, „уравнотежене законске норме“.

Основна правна утемељеност ове обавезе се може наћи у међународним конвенцијама о контроли дрога. Правни принципи који подржавају одговорност државе да осигура доступност за медицинске сврхе је такође изражена у неколико правних докумената који разрађују међународно право на здравље. Политичка основа се може наћи у различитим Миленијумским циљевима развоја, који се не могу остварити без лекова који се контролишу. Из перспективе јавног здравља, постоји пуно друштвених користи, укључујући уштеду трошкова и смањење преноса заразних болести. Очевидно, постоји морална обавеза влада да спрече страдање или умирање људи уколико се то икако може спречити.

 
The WHO Essential Medicines and Health Products Information Portal was designed and is maintained by Human Info NGO. Last updated: December 6, 2017