عربي       中文        English      Français        Русский      Español

 

DOCUMENTATION DES ORGANES DIRECTEURS

Documents archivés depuis 1998

Gouvernance

Gouvernance

ASSEMBLÉE MONDIALE
DE LA SANTÉ

19-24 mai 2008

14-23 mai 2008

2008

2008

9 novembre 2006

22-27 mai 2006

16-25 mai 2005

2005

17-22 mai 2004

19-28 mai 2003

2003

13-18 mai 2002

14-22 mai 2001

2001

15-20 mai 2000

17-25 mai 1999

7-16 mai 1998

1998

 


 

 

 

CONSEIL EXECUTIF

28-30 mai 2009

19-27 janvier 2009

26-27 mai 2008

21-26 janvier 2008

24-26 mai 2007

22-30 janvier 2007

6-8 novembre 2006

29 mai - 1 juin 2006

23 mai 2006

23-28 janvier 2006

26-28 mai 2005

17-25 janvier 2005

24-27 mai 2004

19-24 janvier 2004

29-30 mai 2003

20-28 janvier 2003

20-21 mai 2002

14-21 janvier 2002

23-24 mai 2001

15-23 janvier 2001

 2-23 mai 2000

24-29 janvier 2000

26-27 mai 1999

25 Jan - 3 Feb 1999

18-19 mai 1998

19-28 janvier 1998

EB-WHA

PBAC

Actes officiels
Résolutions,
décisions et annexes
Procès-verbaux et comptes rendus in extenso

 

 

© WHO 2011

Plan du site

Accueil

Thèmes de santé

Données et statistiques

Centre des médias

Publications

Pays

Programmes et projets

À propos de l' OMS

 

Aide et services

Contacts

FAQ

Emploi

Suggestions

Confidentialité

Courriels frauduleux

Bureaux régionaux
de l' OMS

Région de l'Afrique

Région des Amériques

Région de l'Asie
du Sud-Est

Région de l'Europe

Région de la Méditerranée orientale

Région du Pacifique occidental

Flux RSS et réseaux sociaux

RSS

YouTube

Twitter

Facebook

 

 

 

.